این روزها

این روز ها درد دارم

د                 ر                      د

از هر طرف که بخوای بنویسیش باز همون

د                  ر                      د.

/ 2 نظر / 8 بازدید
پریسا

مستوره چرا اگه خودخودت باشی همه چیز خوب میشه

لیلی

...