قهر

هر کاری میخوای بکنی بکن

اما قهر نکن

قهر

کار آدمای ضعیف

کار آدمای درمونده

وامونده

آدمای تکرار

آدمای پا در هوای بی تکلیف

قهر نکن.

 

 

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
فریبا

[ناراحت]

سلام

کی من؟ کـــــی این؟ [چشمک]

کاپیتان

آپم. ضمنن اینقدر از قهر کردن و زود رنجیدن دلخورم که تو این چند مدت نتونستم راجع به نوشته ات کامنتی بذارم.