یادگاری

نوشته بودی:

آرزو کن ....

گوشهای خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه

آرزویی کن شاید کوچکترین معجزه اش

بزرگترین آرزوی تو باشد.

نوشتم:

کوچکترین آرزوی من

تنها

شکوه معجزه ایست

که

طنین آرامش را برایت به ارمغان بیاورد. 

/ 1 نظر / 9 بازدید
محمود

انسان خوب خدا از خدا می خواهم بهترین ها را برایت در سرآغاز هر فصل از زندگی رقم بزند و وجودت را همیشه و همیشه سرشار از عشق ومحبت کند و آرامش مهمان همیشگیت باشد [گل]