خوش آمدگویی

آهای .........

مردم زنده به عشق

میشنوید

صدای  پای خزان است

 

 

                     ای رنگ از تو جان گرفته 

                       ای همیشگی

باز هم

به تماشا بنشین این

هق هق بی مرز را

/ 0 نظر / 9 بازدید