زاد روز

         تو

            همچون 

تولد

       شاپرکی

                      است که...

زایش

        خزان

                    را

                         مبارک میکند.

خزان

از

        جنس تو

                        خجسته بهاریست.

      عزیزم

خواهری من

تولدت مبارک

زادروزت خجسته باد.                                            

/ 1 نظر / 6 بازدید
خواهری

ممنون عزیزم با این متن زیبا.یاد پارسال افتادم و البته سالهای سال جشن تولدم کنار تو و بقیه و امسال اینجا.عمر زود میگذره و تا چشم به هم بزنی یک سال به عمرت اضافه شده.میبوسمت از دور و ممنونم.