شوپه

بودِ هر که بود ازاو بود..... هستِ هرکه هست از هستِ اوست.

نوشته بودی:

آرزو کن ....

گوشهای خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه

آرزویی کن شاید کوچکترین معجزه اش

بزرگترین آرزوی تو باشد.

نوشتم:

کوچکترین آرزوی من

تنها

شکوه معجزه ایست

که

طنین آرامش را برایت به ارمغان بیاورد. 

نوشته شده در ۱۳٩٠/۸/٧ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ توسط مستوره نظرات () |

Design By : Night Melody