شوپه

بودِ هر که بود ازاو بود..... هستِ هرکه هست از هستِ اوست.

» حالتهای کلی :: ۱۳٩۱/٥/٩
» پدرم :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» قدیمی... :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» همین جوریها :: ۱۳٩۱/٤/٤
» باید سر تکان داد و رفت جای ماندن نیست :: ۱۳٩۱/۳/۸
» من و 25 سالگی و رانندگی :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» منگ گیج مبهوت :: ۱۳٩۱/٢/٢
» طاقت :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» دلم برات تنگ شده :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» حال بهم خوردگی :: ۱۳٩۱/۱/٩
» سال نو مبارک :: ۱۳٩۱/۱/٦
» قهر :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» A SEPRATION :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» این روزها :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» ....... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» همین طوریا :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» تو که بابات رئیس :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» سفر 12 دقیقه ای :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» حجم :: ۱۳٩٠/۸/٩
» یادگاری :: ۱۳٩٠/۸/٧
» ۱۳٩٠/۸/٤ :: ۱۳٩٠/۸/٤
» نگران :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» آرزوهای پنهانی :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» نمیدونم اینا چی هستن؟ :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» اولین روز :: ۱۳٩٠/٧/٤
» اولین روز :: ۱۳٩٠/٧/۳
» جشن :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» راز دل :: ۱۳٩٠/٦/۸
» خوش آمدگویی :: ۱۳٩٠/٦/٧
» مگس (شعری از زنده یاد حسین پناهی) :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» مهمانی :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» مسیر سبز :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» آدمها :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» سطر های پنهانی :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» خانه خواهری :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» تولد :: ۱۳٩٠/٥/٩
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |

Design By : Night Melody